Eksamensangst

Du skal tackle din eksamensangst

Holder din eksamensangst dig tilbage fra at præstere godt til eksamen? Det er en skam, da det er medvirkende til at dit fulde potentiale ikke kommer til sin ret. Angsten er ofte et signal om, at man tolker og tackler en situation på en uhensigtsmæssig måde.

Lider du af angst til eksamen, er det yderst vigtigt, at du vælger at blive behandlet for din angst. Ellers vil den holde dig tilbage hele dit liv i alle situationer, hvor det er vigtigt at du præstere godt. Angsten vil komme til at styre dit liv, og gøre at du vil forsøge at undgå eksamenslignende situationer.

Danmarks førende produkt mod eksamensangst har hjulpet mange studerende med at kontrollere nervøsiteten og rive de gode karakterer hjem.

Hvad er eksamensangst

Eksamensangst er angst som opstår i forbindelse med eksamen eller en anden lignende situation, hvor man skal bedømmes af andre. Eksamensangsten er ofte styret af negative tanker, som udelukkende forstærker angsten.

Det er helt normalt at føle en smule nervøsitet eller spænding op til eksamen og under selve eksamen. Det kan faktisk være en god ting, da det er med til at skærpe dine sanser og højne dit koncentrationsniveau. For nogen kan nervøsiteten dog tage overhånd og blive et styrende element. Nervøsiteten fører til angst, som kan vise sig både psykisk og fysisk. I dette tilfælde fører det ofte til en forringelse af præstationen.

Sådan føles angsten for eksamen

Nogle af de mest hyppige symptomer er dårlig koncentration og dårlig hukommelse. Hukommelsen er et meget vigtigt element for at præstere godt til eksamen, derfor er det frustrerende at opleve at man pludselig ikke kan huske noget, selvom at man har forberedt sig godt.

Frustration, irritation, magtesløshed og træthed er nogle af de følelsesmæssige symptomer som angsten for eksamen føre med sig.

De fysiske symptomer som er mest hyppige er søvnbesvær, kvalme, hovedpine, svimmelhed, hjertebanken og en øget tendens til at svede. Nogle kan blive så presset og frustreret i selve eksamenssituationen, at de ikke kan holde tårerne tilbage.

Slip af med din eksamensangst

Vejrtrækning: Lige før du skal ind til eksamen er det vigtigt at du har kontrol over din vejrtrækning. Derfor kan du med fordel lave vejrtrækningsøvelser. Sørg for at trække vejret dybt og helt ned i maven og pust ud. Samtidig med at du laver vejrtrækningsøvelser er det vigtigt at du tømmer hovedet og ikke bekymrer dig.

Op til eksamen kan du med fordel praktisere meditation.

Positiv tænkning og italesættelse: Det er vigtigt at du er fuld af selvtillid og tror på dig selv. Du skal tro på, at du klarer det godt. Du skal gentagne gange sige til dig selv at det hele nok skal gå og du nok skal få et godt resultat. Det lyder banalt, men det er afgørende at du tænker positivt omkring dig selv og eksamenssituationen. Hvis du er i stand til at tænke positive tanker vil din angst for eksamen dæmpe sig.

Få god søvn: Ugen op til din eksamen er det vigtigt, at du får rigeligt med søvn. Minimum 8 timer hver nat. For at dine kognitive evner fungerer optimalt, er det vigtigt at du er veludhvilet.

Har du sørget for at få god søvn ugen op til din eksamen, vil det bidrage til at forbedre dit eksamensresultat. Hvis du risikere ikke at kunne sove natten før eksamen, har du i det mindste fået masser af god søvn de forrige dage.

Gode studierutiner: Du skal sørge for at få skabt gode studierutiner. Du skal ikke læse konstant. Du skal give dit hoved tid til at bearbejde det du læser. Derfor skal du skabe balance mellem arbejde og hvile. Ydermere er det vigtigt at du ikke kan læser – du skal sørge for på den ene eller anden måde at reflektere og anvende det du læser for at det lagrer sig optimalt.

Dyrk motion: Forskning viser at fysisk aktivitet giver bedre læring og trivsel. Vores anbefaling er at du tager en løbetur eller cykeltur, hvor du sørger for at få pulsen op, et par timer før du skal til eksamen. Undersøgelser viser at det fører til et bedre testresultat.

Skriv om din eksamensangst: Psykologerne Sian Beilock og Gerardo Ramirez fra University of Chicago har foretaget en undersøgelse som viser at det mindsker eksamensangst, hvis du skriver om din angst inden eksamen. Du skal simpelthen få sat ord på din angst. Undersøgelsen viste, at de elever som havde skrevet om deres angst inden eksamen, oplevede mindst angst i eksamenssituationen.

Snak med din studievejleder: Lider du af meget voldsom eksamensangst, kan det være en god idé at få en snak med din studievejleder. Studievejlederen kan coache dig yderligere i hvordan du skal håndtere din angst.