Skarpt budskab med korrekturlæsning

Korrekturlæsningen er det sidste touch, man lægger på en tekst. Det er det, der i mange tilfælde løfter teksten fra god og rammende til skarp og spot-on.

Korrektur er nemlig meget mere end at rette slåfejl, stavefejl og kommafejl. Den gode korrektur griber ind i alle tekstens sproglige planer.

Uanset hvilken teksttype det drejer sig om, vil budskabet stå markant skarpere og mere præcist, hvis man får udført professionel korrektur på teksten.

 

Fra ord til tekst

Den gode korrektur forbedrer teksten på flere planer. Slåfejl og stavefejl i ord rettes naturligvis, så stavemåderne er i overensstemmelse med dansk eller engelsk retskrivning. Grammatiske fejl, fx bøjningsfejl og hans/sin-fejl rettes også med en grundig korrektur. Hvis der er fejl i ordstilling eller andre fejl, der kan findes på sætningsniveau, vil disse også blive korrigeret.

Men ud over disse formelle fejl vil korrekturlæseren også hæfte sig ved elementer i sproget, der ikke er deciderede fejl, men som på den ene eller anden måde gør sproget upræcist – måske endda uklart.

Det kan være et brugen af et ord, der ikke er optimal. Her vil ordet blive udskiftet med et andet, der er bedre i den konkrete sammenhæng. Det kan også være faste vendinger, der anvendes forkert eller sættes sammen på en atypisk måde. Sådanne ”fejl” vil korrekturlæsningen også rette.

Endelig kan der på sætningsniveau være konstruktioner, der er uskarpe, og som bidrager til, at sproget opleves som usikkert. En god og grundig korrekturlæsning vil omformulere sådanne sætninger på en måde, så budskabet står stærkere og mere klart.

 

Akademisk korrektur

Korrekturlæsning af akademiske opgaver er en speciel disciplin, der kræver noget andet og mere af korrektøren end traditionel korrektur. Akademiske opgaver er pr. definition tekster, der er skrevet i et særligt sprog, nemlig videnskabeligt sprog.

Det stiller store krav til den, der skal foretage opgavekorrekturen. For at kunne rette opgaven, skal man nemlig forstå det, der skrives om, og det kræver en korrekturlæser, der har en indsigt i mange forskellige faglige områder, og som tilmed evner at rette og omformulere teksten på en måde, så den videnskabelige tone og skrivemåde opretholdes.

 

Teksttyper

De fleste professionelle bureauer tilbyder dog korrekturlæsning af en lang række forskellige tekster. Det gælder fx for Opgavekorrektur, der både retter akademiske opgaver, men også manuskripter, hjemmesider, rapporter, bøger, ansøgninger med videre. Klik her for mere information.

Priserne er de senere år faldet markant på korrektur. Hvor man tidligere skulle betale 60-80 kr. for at få rettet en sides tekst, ligger prisen ved mange bureauer i dag på det halve. Men prisen afhænger typisk af den tekst, der skal rettes. For lange tekster, fx bacheloropgaver, specialer og ph.d.-afhandlinger, er prisen pr. side markant lavere end for kortere tekster. Med til historien hører også, at det i sagens natur er studerende, der sender deres lange opgaver ind til professionel korrektur, og så SKAL prisen bare være SU-venlig, hvis man vil gøre sig i det marked.

 

Korrekturformer

De fleste bureauer tilbyder korrekturydelser på forskellige niveauer. Kunden kan bestille basis-korrektur, der er en ’ren’ korrektur, der renser teksten for formelle fejl, fx slåfejl, stavefejl, kommafejl, grammatiske fejl og lign.

Men mange har brug for en grundigere korrektur, der også inkluderer tilretninger af sproget, der hvor det er uklart og kringlet. Denne form for udvidet korrektur er dyrere end den rene korrektur, men forskellen er typisk ikke markant, og derfor vælger de kunder den udvidede korrektur.


Udgivet

i

af

Tags: